The story of my life

 
 
 
Skrivet i dessa väggar är de berättelser som jag inte kan förklara
Jag lämnar mitt hjärta öppet, men det stannar här tomt i dagar
 
Och jag ska vara borta, borta ikväll
Marken under mina fötter är öppen
De sätt som jag hållit för hårt
Med ingenting mellan
 
Skriven på dessa väggar är de färger som jag inte kan ändra
  Lämnar mitt hjärta öppet, men det stannar här i sin bur
 
Jag vet att på morgonen
Jag ser oss i ljuset
Även om jag är bruten, är mitt hjärta otämjt fortfarande
 
Och jag ska vara borta, borta ikväll
Branden under mina fötter brinner ljust
De
sätt som jag hållit så hårt
Med ingenting mellan
 
 

Anna

Remember tonight, for it is the beginning of always.

RSS 2.0